شرکت خدمات نظافتی مهر

images33
images33
دسته‌ها
معرفی خدمات

نظافتچی ساختمان

نظافتچی ساختمان

نظافتچی ساختمان را از شرکت خدمات نظافتی مهر درخواست داشته  باشید.

مشتریان برای بهتر بودن و تضمین کارها برای اعتبار نظافتچی در پیش مشتریان باشد.

را باید همیشه از شرکت خدمات نظافتی درخواست نیرو کار کنند.

شرکت خدمات نظافتی همیشه برای استخدام نیرو کار مدارک کافی و تضمین مالی از نیروها می گیرد.

این کارها فقط به خاطر تضمین بیشتر و اعتبار نیروکار بین شرکت خدمات نظافتی و مشتریان به وجود می آید.

اعزام نظافتچی از طرف شرکت خدمات نظافتی همیشه با فاکتورکار تعریف شده می باشد.

مشتریان برای ورود نظافتچی باید از فاکتور نظافتچی از او خواستار باشند،  تا نظافتچی ورود بدهند.

 
نظافتچی ساختمان
نظافتچی ساختمان

خدمات نظافت آپارتمان

خدمات نظافت ساختمان و آپارتمان  امروزه فقط به دست نظافتچی ها با کیفیت عالی نظافت می شود.

امروزه به خاطره بزرگی ساختمان ها باید هر ساختمان یک یا دو نظافتچی داشته باشد،

یا نظافتچی از شرکت نظافتی خواستار باشند.

خدمات نظافتی نیز اگر رفت و آمد زیادی داشته باشد باید هر دو روز یک بار نظافت شود.

بعضی از ساختمان ها نیز در دو هفته یک بار نظافت برای کل ساختمان را خواستار می باشند.

بهتر است این کارها همیشه با شرکت نظافتی در برنامه ریزی شرکت نظافتی باشد ،

که نسبت به زمان خواسته شده نیرو اعزام به محل کار شود و ساختمان را نظافت کند.

نظافتچی ها باید از ساختمان های بزرک با وسایل کامل باشد که از طرف مدیر ساختمان این وسایل از قبل تهیه شده باشد.

نظافت آپارتمان
خدمات نظافت آپارتمان

نظافت ساختمان

نظافت ساختمان یا آپارتمان همان نظافت راه پله می باشد که کمی تفاوت را دارا است.

در نظافت راه پله فقط راه پله و پارکینگ و حیاط می باشد .

ولی در نظافت ساختمان هر طبقه با راهروهای بزرگ و در طبقه اول لابی نیز می باشد.

نظافت این ساختمان ها بعضی ها در دو رزو و بعضی ها در یک روز کاری نظافت می شود.

نظافت این ساختمان ها نیز به صورت ساعت کاری می باشد.

نظافت آپارتمان ها امروزه بیشتر از نظافتچی شرکت خدمات نظافتی درخواست نیرو می کنند.

علت این کار نیز به خاطره آمادگی نیرو کار در تمامی روز از طرف شرکت نظافتی می باشد.