دسته‌ها
معرفی خدمات

نظافت منزل

نظافت منزل

نظافت منزل با نظافتچی خانم و نظافتچی آقا با اعزام فوری می باشد.

نظافت منازل برای مشتریان در سراسر تهران با بهترین نظافتچی کاربلد در خدمت می باشیم.

چرا امروزه نظافت منزل برای مشتریان در سراسر تهران بسیار سخت و غیر ممکن شده است

  • بعضی از مشتریان کارمند هستند و فرصت انجام کارهای نظافتی را ندارمد.
  • بعضی از مشتریان بیمارهای خاصی دارند و توانایی انجام کار را ندارند.
  • بسیار از مشتریان نیز به علت زمان بندی این کارها را از نیرو شرکتی کمک می گیرند.
  • بعضی ها از مشتریان بعضی کارهای بسیارسخت مانند شیشه پاک کردن را را انجام می دهند.

شرکت خدمات نظافتی برای خدمات بهتر برای نظافتچی های خود خدمات نظافتی را آموزش می دهند.

نظافت منازل با نظافتچی خانم فقط برای گردگیری و جاروکشی  و مرتب چینی وسایل می باشد.

ولی نظافتچی آقا نظافت منازل را بسیار دقیق و انواع نظافت ها مانند دیوار شویی نیز انجام می دهند.

در تهران به علت آلوده بودن هوا از دو ماه یا چند ماه یک بار دیوار شویی برای منازل نیاز است ،

که این کار فقط با نظافتچی آقایان انجام می شود.

نظافت دیوار شویی در کار خدمات نظافتی بسیار سخت می باشد که نیرو آقا اعزام می شود.

برای رزرو نظافتچی آقا کاربلد باید مشتریان چند روز قبل رزرو کنند.

نظافت منزل
نظافت منزل

نظافت منزل تهران به چند دسته تقسیم می شود.

  • نظافت پذیرایی
  • نظافت آشپزخانه
  • نظافت اتاق ها
  • نظافت بالکن
  • نظافت سرویس ها

نظافت این قسمت ها نیز باید با حوصله و با نظافتی کلی انجام شود.

تماس خدمات نظافتی : 02155423868   واتساپ برای رزرو نظافتچی و آدرس مشتریان : 09387806505
نظافت پذیرایی
نظافت پذیرایی

نظافت پذیرایی منازل

نظافت پذیرایی یک از کارهای مهم نظافت منزل می باشد که باید با دقت انجام شود.

قسمت پذرایی برای نظافت زمان بسیار زیادی را می خواهد.

نظافتچی های که از طرف شرکت اعزام می شوند برای این کار آمادگی کافی را دارند.

تمامی وسایل پذیرایی را جمع آوری کرده در یک نقطه کارهای مانند جاروکشی و تی کشی را انجام می دهند.

بعد از تمام شدن جاروکشی و تی کشی قسمت های پذیرایی وسایل را گردگیری می کنند.

وسایل گردگیری شده نیز به جای قبلی خود چیدمان می شود.

این کارها نیز با نظافتچی خانم و آقایان قابل انجام می باشد.

نظافت آشپزخانه
نظافت آشپزخانه

نظافت آشپزخانه

نظافت آشپزخانه یکی از کارهای خدماتی بسیار سخت نظافت منزل می باشد.

برای نظافت قسمت های مختلف آشپزخانه باید از یک وسایل نظافتی و مواد شوینده استفاده شود.

برای انجام این خدمات نظافتی نیز باید نظافتچی کاربلد که با مواد شوینده آشنا است انجام شود.

قسمت هود و اجاق گاز باید با مواد شوینده مناسب تمیز شود که چربی های این قسمت ها پاک کنند.

گردگیری لوازم آشپزخانه نیز یکی از است که باید دقت بیشتر را باید نظافتچی داشته باشد.

بعد از گردگیری این لوازم آشپزخانه نیز چیدمان در جای قبلی می باشد.

در آخر نیز جاروکشی  و تی کشی می باشد.

تمیزکردن اتاق خواب
تمیزکردن اتاق خواب

تمیزکردن اتاق ها

تمیزکردن اتاق ها در کارهای منازل از کارها بسیار آسان می باشد.

این خدمات با اجازه مشتریان باید انجام شود.

بعضی از وسایل شخصی مشتریان باید از اتاق جمع آوری شود،

که نظافتچی بعد برای کار شروع کند.

نظافت اتاق خواب شخصی در ابتدا جاروکشی شده و وسایل اتاق گردگیری می شود.

اگر کتابخانه نیز در اتاق خواب باشد با اجازه مشتریان این قسمت تمیز می شود

قسمت مهم نظافت اتاق خواب مرتب چینی وسایل می باشد که باید در حضور مشتریان باشد.

نظافت بالکن یا حیاط خلوت
نظافت بالکن یا حیاط خلوت

قسمت بالکن با حیاط خلوت

نظافت قسمت بالکن یا حیاط خلوت آسان و زمان بسیار کمی را می خواهد.

بالکن یا حیاط خلوت با جاروکشی و تی کشی انجام می شود.

اگر در این قسمت گل را وسایل دیگر نیز باشد .

با جابه جا کردن این وسایل این قسمت ها را نظافت کرده و در جا خود چیدمان می شود.

در نظافت حیاط خلوت کامل داشته وسایل بسیار زیادی باشد ،

مشتریان باید برای انجام کارهای در قسمت حیاط خلوت که از قبل جابه جای وسایل سنگین یا بیشتر باشد برای شرکت توضیح داده باشند.

نظافتچی که برای جابه جایی وسایل نیاز است از طرف شرکت خدمات نظافتی اعزام می شود.

وسایل خدمات نظافتی منازل

وسایل خدمات نظافتی منازل باید از طرف مشتریان تهیه و کامل باشد.

برای کارهای خدمات نظافتی باید وسایل نظافتی حتما در اول کار تهیه شده باشد.

نظافتچی کیفیت کارهای انجام را با توجه به وسایل نظافتی تهیه شده تحویل می دهد.

نظافتچی با توجه به وسایل نظافتی کارهای خود را بهتر وبا زمان کمتر برای مشتریان می تواند تحویل دهد.

در نوبت دوم نیز کیفیت کارهای نظافتی با توجه به وسایل می تواند بسیار عالی باشد.

مواد شوینده امروزه به چندین مدل و برند مختلف تقسیم شده است ،

که نظافتچی ها برندهای معرف را برای نظافتی به مشتریان توسعه می کنند .

علت این کارها فقط و فقط به خاطره بهتر بودن کیفیت کار برای رضایت بخش مشتریان می باشد.وسایل خدمات نظافتی

قیمت نظافت منزل

قیمت نظافت منزل در تهران از طرف شرکت نظافتی در فاکتورها برای مشتریان ارسال می شود.

هر نظافت منازل با چندین ساعات کار و یا یک روز کاری حساب و اعلام هزینه برای مشتریان می شود.

قیمت نظافت نیز در رزرو کارهای مورد نظر از طرف مشتریان برای مشتریان اعلام می شود.

قیمت ها برای نظافت منازل و نظافت راه پله و نظافت شرکت جداگانه حساب می شود.

یعنی هر نظافت با یک فاکتور جداگانه می باشد.

شرکت خدمات نظافتی منازل

شرکت خدمات نظافتی منازل کارهای خدماتی را باید در اصول رعایت قوانین مشتریان بسیارتوجه داشته باشد.

مشتریان بیشتر طرفدار اصول های قانونی و مجرب بودن نظافتچی را پسنده دارند.

شرکت نظافتی نیز باید حتما به این قوانین پایبند باشد.

برای بهتر بودن کار باید از مشتریان نظر خواهی در مورد خدمات نظافتی پرس و جو شود.

قوانین های که برای مشتریان و شرکت مهم باشد در قررار داد کاری نظافتچی حتما ذکر کرده باشد.

خدمات نظافتی در راستا همکاری بین شرکت نظافتی و مشتریان بیشتر می باشد.

که مشتریان نیز طرفدار نیرو کار از شرکت را برای اطمینان داشتن از خدمات می باشد.

شرکت نظافتی نیز باید این تضمین را برای مشتریان فراهم سازد.