شرکت خدمات نظافتی مهر

images33
images33
دسته‌ها
معرفی خدمات

نظافت راه پله پونک

نظافت راه پله منطقه پونک

نظافت راه پله در منطقه پونک با بهترین نظافتچی راه پل اعزام می شود.

برای اعزام فوری برای نظافت راه پله با شرکت خدمات نظافتی مهر تماس داشته باشید.

مشتریان می توانند با تماس یا از طریق واتساپ رزرو نظافتچی را داشته باشند.

رزرو نظافتچی از طریق واتساپ شرکت یکی از بهترین راه ها است.

که یرای مشتریان  آدرس و نوع کار را توضیح بدهند.

برای هر نوع خدمات نظافتی از نظافتچی که چندین سال در این کار فعال می باشد اعزام می شود.

نظافت راه پله نوعی از خدماتی است که در تهران بیشتر برای مشتریان مورد نیاز می باشد.

نظافت راه پله پونک
نظافت راه پله پونک

برای این نظافت راه پله درهر ساختمان بهتر است در هر دو هفته یا سه هفته یک بار نظافت انجام شود.

نظافت راه پله در این بازه زمانی بسیار خوب و عالی می باشد.

ولی بسیاری از مشتریان این کار را در یک یا دو ماه انجام می دهند،

که قیمت نظافت نیز برای این کارها بسیار بالا می باشد.

این نوع نظافت زمان بیشتری را برای انجام نظافت راه پله شامل می شود،

که به صورت قیمت هر ساعت کاری نظافت نیز به فاکتور نظافت اضافه می شود.

نظافت پارکینگ در منطقه پونک
نظافت پارکینگ در منطقه پونک

قیمت خدمات

قیمت نظافت راه پله نسبت به چند طبقه بودن تعیین می شود.

قیمت بسیاری از کارها مثلا نظافت منزل بسیار متفاوت تر از مابقی کارهای نظافتی می باشد.

قیمت نظافت راه پله با چهار طبقه شروع می شود که هر طبقه اضفه شود مبلغ فاکتور نیز اضافه تر می شود.

برای نظافت پارکینگ نیز اگرشستشو با کف آب انجام شود باز قیمت نظافت متفاوت تر می باشد.

قیمت یک فاکتور ساده در نظافت راه پله نیز شامل  جارو کشی کامل راه پله با پارکینگ و تی کشی شامل راه پله ها می باشد.

اگر در نظافت راه پله کارهای مانند شستشو یا کف زدن به کف پارکینگ و نظافت پشت بام و دستمال کشی به دیوارها بیشتر شود .

باید در فاکتور نظافت نیز اضافه شود که این کار نیز از طریق شرکت خدمات نظافتی برای رزرو شده باشد.

برای این کارها باید نظافتچی چند سال سابقه اعزام شود که نظافت ها را با روش کاره عالی با زمان کم انجام شود.