شرکت خدمات نظافتی مهر

images33
images33
دسته‌ها
معرفی خدمات

نظافتچی آقا

نظافتچی آقا

نظافتچی آقا برای خدمات نظافتی در سراسر تهران با اعزام فوری برای مشتریان عزیز می باشد.

نظافت را فقط با نظافتچی کاربلد و حرفه ای را از شرکت خدمات نظافتی ما خواستار باشید.

قیمت نظافت با ارزانترین قیمت نیز با کیفیت عالی برای مشتریان ارائه می دهیم.

شرکت خدمات نظافتی ما برای اعزام نظافتچی رزرو قبل را دارا می باشد ،

و در زمان خواسته شده نظافتچی در محل مشتریان آماده به کار می باشد.

خدمات نظافتی را با تضمین کیفیت عالی کارهای انجام شده از ما خواستار باشید.

مشتریان از نظافتچی و شرکت چه خواستار دارند باید برای شرکت نظافتی توضیح داده باشند،

تا نظافتچی مورد نیاز با خدمات نظافت اعزام شود.

تماس خدمات نظافتی : 02155423868
 
خدمات شرکت نظافتی
نظافتچی آقا

شرکت خدمات نظافتی

شرکت خدمات نظافتی برای مشتریان چه چیزهای را در نظر دارد.

باید گفت که بعضی از مشتریان در کارها برای رزرو نوبت بعدی با خود نظافتچی همکاری می کند.

در حالی که همان نظافتچی از طرف شرکت نظافتی برای مشتریان اعزام می شود.

کارهای نظافتچی آقا فقط از طرف شرکت نظافتی برنامه ریزی می شود.

اگر مشتریان با نظافتچی همکاری داشته باشد برای مشتریان دیگر نظافتچی اعزام نمی شود.

مشتریان باید دقت داشته باشند که این کار فقط به خاطر تضمین کارها می باشد.

نظافتچی های استخدام شده با مدارک و اعتباری سفته و … در پیش شرکت نظافتی اعتبار دارند.

ولی خود نظافتچی که پیش مشتریان هیچ تضمین و اعتباری ندارد باید همکاری بین نظافتچی و مشتریان نباشد.

شاید در همکاری بین نظافتچی و مشتریان این نظافتچی از شرکت نظافتی اخراج شده است ،

و بدون هیچ تضمین برای کارها شما می آید.

در تیجه اگر اتفاقی پیش آید شرکت نظافتی هیچ تضمین در مورد نظافتچی برای شما ندارد.

اعزام نظافتچی

اعزام نظافتچی آقا با رزرو به موقع مشتریان از شرکت نظافتی می باشد.

برای بهتر بودن کارهای خودتان بهتر است نظافتچی مورد نیاز نسبت به خدمات نظافتی،

در منازل خود را از طرف شرکت با توضیح کرهای مربوطه از شرکت رزرو داشته باشید.

رزرو باعث می شود که نظافتچی نیز از دو و سه روز قبل کارهای خود را برنامه ریز کند.

حتی مشتریان ساعتی آمادگی نظافتچی را می توانند از شرکت نظافتی خواستار باشند.

نظافتچی با ساعت تعیین شده برای خدمات نظافتی در محل مشتریان آماده به کار می شود.

قیمت نظافت

قیمت نظافت از طرف شرکت نظافتی برای مشتریان اعلام و در یک فاکتور برای مشتریان داده می شود.

قیمت نظافت با توجه به نظافت های مورد نیاز مشتریان با ساعت کاری و روزانه حساب می شود.

قیمت نظافت به سه دسته تقسیم می شود.

نظافت منزل ، نظافت راه پله ، نظافت شرکت

هر نظافت در خدمات نظافتی با یک فاکتور جداگانه حساب می شود.

نظافت منزل حتما از خدمات نظافتی دیگر گرانتر می  شود.

نظافت راه پله و نظافت شرکت هر دو در قیمت های مشابه به هم می باشد.

در کل فاکتورها نظافتچی آقا بیشتر به صورت ساعت کاری می باشد .