نظافت منزل

0 Comments
نظافت منزل

نظافت منزل

نظافت منزل با نظافتچی خانم و نظافتچی آقا با اعزام فوری می باشد.

نظافت منازل برای مشتریان در سراسر تهران با بهترین نظافتچی کاربلد در خدمت می باشیم.

چرا امروزه نظافت منزل برای مشتریان در سراسر تهران بسیار سخت و غیر ممکن شده است.

شرکت خدمات نظافتی ها امروزه برای خدمات بهتر برای نظافتچی های خود کارهای نظافتی را آموزش می دهند.

نظافت منازل با نظافتچی خانم فقط برای گردگیری و جاروکشی می باشد.

ولی نظافتچی آقا نظافت منازل بسیار دقیق و انواع نظافت ها مانند دیوار شویی نیز می شود.

در تهران به علت آلوده بودن هوا از دو ماه یا چند ماه یک بار دیوار شویی برای منازل نیاز است ،

که این کار فقط با نظافتچی آقایان انجام می شود.

نظافت دیوار شویی در کار خدمات نظافتی بسیار سخت می باشد.

برای رزرو نظافتچی آقا کاربلد باید مشتریان چند روز قبل رزرو کنند.

تماس خدمات نظافتی : 02155423868   واتساپ برای رزرو نظافتچی و آدرس مشتریان : 09387806505
نظافت منزل
نظافت منزل

وسایل خدمات نظافتی منازل

وسایل خدمات نظافتی منازل باید از طرف مشتریان تهیه و کامل باشد.

برای کارهای خدمات نظافتی باید وسایل نظافتی حتما در اول کار تهیه شده باشد.

نظافتچی کیفیت کارهای انجام را با توجه به وسایل نظافتی تهیه شده تحویل می دهد.

نظافتچی با توجه به وسایل نظافتی کارهای خود را بهتر وبا زمان کمتر برای مشتریان می تواند تحویل دهد.

در نوبت دوم نیز کیفیت کارهای نظافتی با توجه به وسایل می تواند بسیار عالی باشد.

مواد شوینده امروزه به چندین مدل و برند می باشد،

که نظافتچی ها برندهای معرف را برای نظافتی مصرف دارند باید مورد استفاده قرار گیرد.

علت این کارها فقط و فقط به خاطره بهتر بودن کیفیت کار برای رضایت بخش مشتریان می باشد.

هر چه قدر وسایل خدمات نظافتی بهتر باشد نظافتچی نیز بهتر و راحت کارهای شما عزیزان را تحویل می دهد.

نظافت منزل آشپزخانه
نظافت منزل آشپزخانه

تمیزکردن منزل

نظافت منزل تهران به چند دسته تقسیم می شود.

  • نظافت پذیرایی
  • نظافت آشپزخانه
  • نظافت اتاق ها
  • نظافت بالکن
  • نظافت سرویس ها

نظافت این قسمت ها نیز باید با حوصله و با نظافتی کلی انجام شود.

نظافت پذیرایی باید با گردگیری و جارو کشی به تمامی قسمت ها در پذیرایی انجام شود.

مبلمان پذیرایی نیز با دستمال کشی و تمیزکردن به صورت عالی باشد.

برای تابلو ها باید دقت زیاد را نظافتچی داشته باشد.

البته این کارها با در حضور مشتریان و با اجازه مشتریان باشد.

نظافت آشپزخانه باید با گردگیر و دستمال کشی به قسمت های اجاق گاز و هود  و سماور شروع شود .

و کابینت ها و یخچال ها نیز گردگیری و تمیز شود.

نظافت اتاق ها با مرتب کردن وسایل و کتابخانه انجام شود.

گردگیری کتابخانه و وسایل اتاق  و جارو کشی به تمامی قسمت ها باشد.

نظافت بالکن برای نظافتچی باید حتما با اجازه مشتریان انجام شود.

نظافت سرویس ها باید حتما با مواد شوینده و وسایل نظافتی انجام شود.

اصول کار نظافت سرویس ها برای همه نظافتچی آموزش داده می شود.

قیمت نظافت

قیمت نظافت منزل از طرف شرکت نظافتی در فاکتورها برای مشتریان ارسال می شود.

هر نظافت منازل با چندین ساعات کار و یا یک روز کاری حساب و اعلام هزینه برای مشتریان می شود.

قیمت نظافت نیز در رزرو کارهای مورد نظر از طرف مشتریان برای مشتریان اعلام می شود.

قیمت ها برای نظافت منازل و نظافت راه پله و نظافت شرکت جداگانه حساب می شود.

یعنی هر نظافت با یک فاکتور جداگانه می باشد.

شرکت خدمات نظافتی
شرکت خدمات نظافتی

شرکت خدمات نظافتی منازل

نظافت منزل تهران را بهتر است حتما از شرکت خدمات نظافتی رزرو داشته باشید.

نظافتچی های مورد تضمین فقط از طرف شرکت نظافتی می باشد.

هر نظافتچی در استخدام برای کارهای خدمات نظافتی باید تضمین کامل و مدراک مورد نیاز را داشته و برای شرکت ارائه دهد.

این کار برای شرکت خدمات نظافتی و مشتریان بسیار عالی و اعتبار شرکت و نظافتچی نیز در پیش مشتریان حفظ می شود.

ارائه شرکت خدمات نظافتی برای مشتریان در سراسر تهران با بهتر کیفیت می باشد.