نظافت راه پله تهران

نظافت راه پله از کارهای پر طرفدار در هر منطقه از تهران می باشد.

بهتر است بگو که این کار برای هر ساختمانی بسیار مهم می باشد.

که برای انجام باید در هر ماه یک یا چند بار تکرار شود.

ارائه خدمات نظافتی با کیفیت عالی و بهترین را از شرکت خدمات نظافتی خواستار باشید.

نظافت راه پله

اصول نظافتی برای هر ساختمان

نظافت راه پله در ساختمان ها مختلف با روش های نظافتی مختلف را با کیفیت عالی و بهترین برای شما عزیزان انجام می دهیم.

تمیزکردن راه پله به چند دسته تقسیم می شود؟

تمیز کردن راه پله سه تا پنچ طبقه معمولا خیلی ساده و آسان می باشد.

مانند تمیز کردن راه پله ، گردگیری نرده های ،

تمیز کردن جلو در واحد ها ، پاک کردن شیشه ها راه پله ،

نظافت پارکینگ و مشاعات ، تمیزکردن درهای ورودی ساختمان ،

تمیزکردن راه پله ساختمان پنج تا ده طبقه را باید با اصول کاری نظافت شود.

تفاوت در نظافت راه پله ساختمان ها

نظافت راه پله مراحل که ذکر شده که باید انجام شود با این تفاوت که تعداد طبقات بیشتر شده است.

یا در بعضی از ساختمان ها در هر طبقه یک راهرو بزرگی نیز می باشد،

که این راهرو امکان چیدن وسایل های زیادی هم باشد.

و لی در بعضی به عنوان چیدمان وسایل مانند دکور می باشد.

تمیزکردن راه پله در این نوع ساختمان ها معمولا باید از مدیر ساختمان یا سرپرست قسمت نظافتی سوال شود؟

که نظافت برای چه قسمت های را می خواهند شاید برای تمامی جاها باشد ،

یا بعضی قسمت را که رفت و آمد بیشتر است را دارد برای نظافت بخواهند.

اصول کار در این ساختمان باید هر طبقه نظافت اساسی شود و در همان طبقه آشغال ها جمع آوری شود .

یعنی هر طبقه جداگانه باید نظافت شود ،

مثلا در چنین ساختمان ها پارکینگ دو یا چند طبقه می باشد.

برای قسمت های که روغنی شده خواستار استفاده از مواد شوینده می باشند.

در چنین ساختمان ها باید از نیرو کاری دو یا سه نفر استفاده شود ،

که نظافت در زمان خواسته شده به پایان برسد که مزاحم ساکنان ساختمان نشده باشیم .

خدمات نظافت راه پله

اصول نظافت راه پله چیست؟

تمیزکردن راه پله با وسایل مورد نیاز باید باشد.

وسایل مورد نیاز مانند : جارو و خام انداز ، تی ، دستمال ، سطل آب ، مواد شوینده

اصول کار در ابتدا باید از جارو زدن به راه پله ساختمان شروع شود.

دومین باید گردگیری نرده ها و گوشه های کناری پایین پله

گردگیر و تمیز کردن داخل کابین آسانسور می باشد.

نظافت پارکینگ و مشاعات حتی آبیاری درختان حیاط

تمیزکردن در های ورودی ساختمان

اگر در قسمت پارکینگ سرویس بهداشتی هم باشد باید تمیز شود.

نظافتچی راه پله نیز باید تمامی کارهای با حوصله کامل و کیفیت انجام دهد.

نظافتچی در پایان کار باید از صاحب خانه یا مدیر ساختمان دعوت به نظارت تمیز بودن را داشته باشد،

پایان کار نظافتی را در ساختمان تحویل بدهد.

شرکت نظافتی برای کارهای خدماتی نظافتی در خدمت شما عزیزان در سراسر تهران می باشد.