خدمات

خدمات

خدمات نظافتی به سه دسته تقسیم می شود.

  1. نظافت منزل
  2. نظافت راه پله
  3. نظافت شرکت

برای این هر یک از این خدمات نظافت منزل مشتریان می توانند،

همیشه با شرکت نظیف مهر در ارتباط باشند.

نظافت منزل از کارهای پرطرفدار درتمامی مناطق تهران می باشد.

نظافت راه پله نیز از کارهای پر طرفدار برای نظافت ساختمان ها در سراسر تهران می باشد.

نظافت شرکت نیز در مرکز تهران از کارهای همیشگی در تهران می باشد.

مشتریان نیز برای این کارهای می توانند اعزام فوری نیرو را از شرکت درخواست داشته باشند.

نظافتچی آقا و خانم برای اعزام به تمامی مناطق تهران می شود.

خدمات شرکت نظافتی